beescrap.pl

Lifestyle Blog

spawanie metodą MMA
Porady

Czym charakteryzuje się spawanie metodą MMA?

Jeśli podczas spawania nie chcesz korzystać z dodatkowych butli zawierających gaz osłonowy, najlepszym wyborem, zwłaszcza do zastosowań hobbystyczno-amatorskich, wydaje się użycie urządzenia obsługującego elektrody otulone. Dostępne współcześnie spawarki MMA to przede wszystkim urządzenia inwertorowe, charakteryzujące się znacznie mniejszymi gabarytami niż spawarki transformatorowe. To również sprzęt bardziej uniwersalny, oferujące wiele innych użytecznych funkcji.

Spawanie elektrodami otulonymi

Cechą charakterystyczną wszystkich spawarek MMA jest możliwość stosowania w nich różnych rodzajów elektrod otulonych – to elektrody składające się z metalowego rdzenia i topliwej osłonki, która emituje gazy tworzące atmosferę ochronną dla wykonywanego spawu. Dzięki stosowaniu elektrod otulonych podczas spawania nie trzeba korzystać z dodatkowych butli z gazem osłonowym obojętnym lub aktywnym, co znacząco upraszcza pracę i zwalnia z konieczności posiadania oraz regularnego napełniania dość dużych butli. Spawarki MMA mogą korzystać z różnych rodzajów elektrod otulonych. Najpopularniejsze z nich to elektrody rutylowe oraz zasadowe, które stosuje się przy tworzeniu konstrukcji wymagających większej wytrzymałości (wymagają użycia prądu stałego). Wartość natężenia prądu spawania dobieramy pod kątem średnicy stosowanej elektrody. Zwykle przyjmuje się, że spawanie elektrodą o średnicy 1 mm wymaga użycia prądu o natężeniu około 40 A.

sprawarki MMA

Jak spawać poprawnie?

Jedną z podstawowych trudności wynikających ze spawania metodą MMA jest utrzymywanie możliwie stałej długości łuku elektrycznego. Wynika to z topliwości elektrody, która podczas pracy ulega systematycznemu skracaniu. Dlatego korzystając ze spawarki MMA należy starać się utrzymywać stałe tempo pracy i przesuwać elektrodę wzdłuż linii spawu w sposób możliwie płynny, cały czas kontrolując długość łuku elektrycznego i systematycznie ją korygując. Oczywiście wymaga to pewnego doświadczenia, ale w praktyce jest znacznie łatwiejsze do opanowania niż jednoczesne operowanie elektrodą i drutem, z czym spotykamy się w metodzie TIG. Operowanie spawarkami MMA jest tym łatwiejsze, im nowocześniejszy sprzęt wybierzemy. Warto inwestować w urządzenia wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak gorący start, co pozwala na łatwiejsze zajarzenie łuku, funkcję przeciwzwarciową, która minimalizuje ryzyko przyklejenia elektrody do spawanego materiału czy funkcję regulacji prądu zwarcia, co pozwala stabilizować łuk, eliminując drobne błędy wynikające z nierównomiernego prowadzenia elektrody.