beescrap.pl

Lifestyle Blog

cechy przedsiębiorstwa
Porady

Najważniejsze cechy przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo to z pewnością termin, z którym każdy choć raz się spotkał. Zgodnie z definicją, jest to organizacja gospodarczo – ekonomiczna, działająca w celu osiągnięcia pewnych korzyści. Uzyskiwane są one poprzez zaspakajanie potrzeb osób trzecich – odbiorców czy inaczej konsumentów.

Wyróżniamy mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie a także duże. To bardzo ważna cecha, o której należy pamiętać. Mikroprzedsiębiorstwa składają się z mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót nie może przekroczyć 2 milionów euro. W przypadku małych firm limit ten wynosi 50 osób i 10 milionów euro, średnich – 250 osób i 50 milionów euro. Natomiast duże firmy zatrudniają powyżej 250 pracowników, a ich roczny obrót przekracza 50 mln euro.

Najważniejsze cechy przedsiębiorstwa

Osobowość prawna

To najważniejsza cecha, decydująca o istnieniu samego przedsiębiorstwa. Powinno być ono osobowością prawną, mającą możliwość do realizowania czynności prawnych, takich jak zawieranie umów czy określanie charakteru swojej działalności.

Co ciekawe, cecha ta jest niezwykle istotna, jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa ją posiadają. Brakiem osobowości prawnej może poszczycić się spółka jawna czy spółka osobowa. Zazwyczaj to właśnie niewielkie, mało zróżnicowane działalności nie posiadają owej cechy. Oczywiście, nie pozostaje to bez konsekwencji w procesach prawnych. Wówczas, spółka taka ma niekiedy utrudniony proces pozyskiwania chociażby zewnętrznych środków finansowych.

Odrębność ekonomiczna

Oznacza ona, iż przedsiębiorstwo posiada własny majątek, dzięki któremu wytwarza oferowane później produkty. Odrębność ekonomiczna to jedna z najważniejszych cech dobrze prosperującej firmy. Aby wszystkie działania i wydatki były odpowiednio sfinansowane, konieczne jest prowadzenie szczegółowych sprawozdań finansowych, umożliwiających usystematyzowanie bilansu zysków i strat a także zmian zachodzących w kapitale. To na podstawie właśnie finansów, można określić jak prosperuje firma, oraz czy nie powinna zostać ona zamknięta. Jeśli przez dłuższy czas, przedsiębiorstwo nie pokrywa swoich zobowiązań, następuje decyzja o likwidacji takowej spółki.

Odrębność organizacyjno – techniczna

Polega ona na opracowaniu przez przedsiębiorstwo własnej struktury organizacyjnej, na której podstawie działa. To własna technologia, organizacja całej produkcji czy myśl techniczna na jakiej opiera się cały proces wytwórczy. Elementy te są bardzo istotne w przedsiębiorstwie, wpływają one na unikatowość oferowanych produktów i usług.